Seværdigheder på Femern
Mindesmærker

Niobe-mindesmærket


På Gammendorf-stand minder en mast om den tragiske ende for besætningen på sejlskoleskibet Niobe. Den 26.7.1932 sank skibet nordvest for Femern. Af den 109 mand store besætning fandt 69 søfolk døden.

Jimi Hendrix-mindestenen


Love-and-peace-festivallen var en musikfestival med i alt 25.000 besøgende, der fandt sted fra den 4. til 6. september 1970 ved Flügger-fyrtårnet på Femern. På denne festival havdeJimi Hendrix sin sidste optræden. Mindestenen i nærheden af campingpladsen Flügger Strand minder om dette.

Borgruinen i Glambeck


1210 lod den danske kong Valdemar II opføre en mægtig murstensfæstning med fire meter høje ringmure til sin foged i det nuværende Burgtiefe, fæstningen Glambeck. Fra 1558 tjente den som lagerhal for træ og korn, indtil den i 1628 blev ødelagt under et slag. De fleste mursten blev fjernet og ruinerne forsvandt under flyvesand. Disse blev først vasket fri igen af stormfloden den 13.11.1872.

Kopi af stenalder langgrav


På Wulfen-bjerget befandt der sig en stor gravplads med kæmpegrave fra perioden 3600 - 3200 f. Kr. Særlig bemærkelsesværdig var flere „langgrave" på op til 130 meters længde (kæmpegrave). Som langgrave betegner man kæmpegrave fra stenalderen, der er dækket af en lang rektangulær jordhøj.

1836 beskrev arkæolog og pastor Diederich Harries de allerede i vid udstrækning ødelagte grave ved Wulfen. Stenene blev sprængt af stenslagere og solgt som byggemateriale. I dag finder man ingen spor af gravpladsen.
youtube
facebook