Seværdigheder på Femern
Femernsundbroen

Siden dens ibrugtagning den 30. april 1963 forbinder Femernsundbroen øens sydlige del med det slesvig-holstenske fastland. I folkemunde også kærligt kaldt „bøjlen“, har den siden da erstattet færgedriften mellem Großenbrode og byen Fehmarnsund og har været fredet siden 1999.

Broen er del af fugleflugtslinjen, den siden 1960'erne direkte trafikrute mellem storbysområderne København og Hamborg. Navngiver var tranernes og andre arktiske vandfugles parallelt forløbende flyverute mellem Mellemeuropa og Skandinavien. Naturreservaterne på Femern er et populært hvilested for de fugle, der om foråret og om efteråret trækker mellem deres ruge- og overvintringsområder.

Desuden blev der bygget en 18 kilometer lang ensporet jernbanelinje fra Grossenbrode til Puttgarden, hovedvejen 207 fra Heiligenhafen til Puttgarden samt færgeterminalen og færgehavnen i Puttgarden, startpunktet for den 19 kilometer lange færgeforbindelse til Rødby i Danmark. Udbygningen af fugleflugtslinjen var i slutningen af 1950'erne den største byggeplads i Slesvig-Holsten og førte på Femern til en hurtig udvikling af turismen.

Tekniske data


Den 963 meter lange kombinerede vej- og jernbanebro krydser det 1300 meter bredde Femernsund og har en frihøjde på 23 meter over middelvandstanden. Til skibstrafikken har den en passage på 240 meters bredde og en gennemsejlingshøjde på 23 m over havets overflade. Stålkonstruktionen er 21 meter bred, hvoraf 6 meter bruges af Deutsche Bahn. Buens spændvidde er 248 meter og har sit højeste punkt 45 meter over kørebanen. Buen er ca. 268,5 m lang.
youtube
facebook