Naturoplevelse Femern
Femern - luftdrejekryds for trækfugle

Med flere millioner starter og landinger om året, er Østersø-øen Femern det absolut vigtigste luftdrejekryds i Tyskland: Titusindvis af trækfugle gør stop her på deres rejse mellem yngleområderne og deres vinterkvarterer, de benytter øen – alt efter årstid og flyveretning – som bro til de nordlige eller sydlige områder. Takket være den fordelagtige beliggenhed og det righoldige næringstilbud, de tre naturreservater Wallnau, Grüner Brink og Krummsteert er øen det ideelle yngle- og livsrum for dyrene.

NABU vandfuglereservat Wallnau

bekassine_nabu wasservogelreservat wallnau
bekassine_nabu wasservogelreservat wallnau
Det næsten 300 hektar store NABU vandfuglereservat Wallnau på Femerns vestkyst hører til et af de økologisk mest værdifulde områder i Nordtyskland. Her oplever de besøgende fuglelivet på tæt hold: I observationshytterne kommer de ubemærket meget tæt på de sky dyr. En mere vidstrakt udsigt over terrænet har man fra et 10 meter højt observationstårn. Forskellige oplevelsesstationer på ”sansernes sti” inviterer legende at åben sindet for naturen. En udstilling giver detaljerede informationer om trækfuglene. Flere informationer finder du her

Grüner Brink

kiebitz_nabu wasservogelreservat wallnau
kiebitz_nabu wasservogelreservat wallnau
Ligeså tilgængelig for besøgende er den 134 hektar store Grüne Brink på Femerns nordkyst. Det 2,5 km lange og op til 180 meter brede stykke land mellem diget og Østersøen opstod ved bygningen af diget i år 1872. Ændrede strømningsforhold resulterede i smalle landtanger, som senere dannede lukkede, små, langsomt udtørrende indsøer. I dag løber der kun ved kraftigt højvande Østersø-vand ind i de små strandsøer. I løbet af et år tælles der op til 170 fuglearter.

Krummsteert / Sulsdorfer Wiek

krummsteert_fehmarn
krummsteert_fehmarn
Krummsteert (nedertysk for „krum hale“) ligger på Femerns sydvestspids og må ikke betrædes. Den er en del af naturreservatet "Krummsteert - Sulsdorfer Wiek", der strækker sig over 300 hektar, omfatter dele af Østersøen og består af tre forskellige økosystemer: En halvø - Krummsteert, en lavvandet bugt omkring marskområder med brakvandssøer og en inddæmmet tidligere havbugt.