Sevärdheter Fehmarn
Minnesmärken

Niobe minnesmärket


Vid Gammendorfer Strand påminner en mast om det tragiska slutet för besättningen på segelskolskeppet Niobe. Skeppet sjönk nordväst om Fehmarn den 26 juli 1932. Besättningen bestod av 109 man och 69 sjömän omkom.

Jimi Hendrix-minnesstenen


Love-and-Peace-festivalen var en festival med totalt cirka 25 000 besökare som hölls 4 till 6 september 1970 vid Flügge fyren på ön Fehmarn. Jimi Hendrix gjorde sitt sista framträdande på festivalen. En minnesten i närheten av campingplatsen Flügger Strand påminner om detta.

Borgruinen Glambeck


År 1210 lät den danska kungen Waldemar II bygga en mäktig tegelfästning med fyra meter höga ringmurar åt sin fogde i dagens Burgtiefe, fästningen Glambeck. Från 1558 användes den som lagerhall för trä och spannmål, tills den förstördes i en strid 1628. De flesta murstenarna försvann och ruinen doldes under flygsand. Stormfloden den 13 november 1872 spolade fram den igen.

Reproduktion av "långgrav" från stenåldern


På Wulfener Berg fanns ett betydande stenåldersgravfält med storstensgravar från tiden 3 600 - 3 200 f. kr. Extra speciella var flera upp till 130 m långa  "långgravar" (jättegravar). Långgravar är storstensgravar från stenåldern som är övertäckta med en lång, rektangulär jordkulle.

1836 beskrev forntidsforskaren och pastorn Diederich Harries de redan till övervägande del förstörda gravarna vid Wulfen. Stenarna sprängdes av stenarbetare och såldes som byggmaterial. Idag finns inga spår av gravfältet längre.
youtube
facebook