Sevärdheter Fehmarn
Fehmarnsund-bron

Fehmarnsund-bron togs i bruk den 30 april 1963 och sedan dess förbinder den södra delen av ön med fastlandet i Schleswig Holstein och ersätter färjeförbindelsen mellan Großenbroderfähre och orten Fehmarnsund. Allmänheten kallar den även "klädhängaren" och bron är kulturminnesskyddad sedan 1999.

Bron är en del av "fågelflyglinjen", den direkta trafikrutten mellan stor-Köpenhamn och stor-Hamburg som byggts ut sedan 1960-talet. Namnet kommer från tranornas och andra arktiska vattenfåglars flygrutt mellan Centraleuropa och Skandinavien som löper parallellt. Fehmarns naturskyddsområden är en omtyckt rastplats för fåglarna som flyger mellan häcknings- och övervintringsområden på våren och  hösten.

Dessutom byggdes en 18 kilometer lång järnvägssträcka med ett spår, från Großenbrode till Puttgarden, riksväg 207 från Heiligenhafen till Puttgarden samt färjestationen i Puttgarden, startpunkten för den 19 kilometer långa färjeförbindelsen till Rödby i Danmark. Utbyggnaden av "fågelflyglinjen" var den största byggarbetsplatsen i Schleswig Holstein i slutet av 1950-talet och gjorde att turismen utvecklades i snabb takt på Fehmarn.

Specifikationer


Den 963 meter långa kombinerade väg- och järnvägsbron korsar det 1 300 meter breda Fehmarnsund och har en fri höjd på 23 meter över medelvattenståndet. För skeppstrafiken utgör den en 240 meter bred passage med en genomfartshöjd på 23 m.ö.h. Stålkonstruktionen är 21 meter bred och Deutsche Bahn använder 6 meter av detta. Bågens spännvidd är 248 meter och den har sin högsta punkt 45 meter över körbanan. Bågen är ca 268,5 m lång.

youtube
facebook