Naturupplevelse Fehmarn
Fehmarn - flyttfåglarnas flygknutpunkt

Med flera miljoner starter och landningar per år är östersjö-ön Fehmarn den klart mest betydande flygknutpunkten i Tyskland: tiotusentals flyttfåglar stannar till här på sin resa mellan häcknings- och övervintringsplatserna och använder platsen - beroende på årstid och flygriktning - som brygga mot norden eller söderut. Det gynnsamma läget och den goda tillgången på föda  gör de tre naturskyddsområdena Wallnau, Grüner Brink och Krummsteert till perfekta områden att häcka och leva på för djuren.

NABU vattenfågelreservat Wallnau

bekassine_nabu wasservogelreservat wallnau
bekassine_nabu wasservogelreservat wallnau
Det nästan 300 hektar stora NABU vattenfågelreservatet Wallnau vid Fehmarns västra kust hör till de ekologiskt mest värdefulla regionerna i Nordtyskland. Här upplever besökare fågelvärlden alldeles nära: i observationskojorna kommer de obemärkt mycket nära de skygga djuren. Ett 10 m högt utsiktstorn ger möjlighet till vidsträckt utsikt över området. Olika upplevelsestationer längs upplevelsestigen inbjuder till att upptäcka naturen på ett lekfullt sätt. En utställning ger utförlig information om fågelvärlden. Mer information finns här

Grüner Brink

kiebitz_nabu wasservogelreservat wallnau
kiebitz_nabu wasservogelreservat wallnau
Lika tillgängligt för besökare är det 134 hektar stora Grüne Brink vid Fehmarns nordkust. Den 2,5 km långa och upp till 180 meter breda landremsan mellan damm och Östersjön bildades  genom dammbyggnaden år 1872. Ändrade strömningsförhållanden gjorde att det bildades landtungor som senare skapade små, avgränsade insjöar som långsamt blev till land. I dag strömmar det bara in salt östersjövatten i de små strandsjöarna när vattenståndet är mycket högt. Under ett år räknas upp till 170 fågelarter.

Krummsteert / Sulsdorfer Wiek

krummsteert_fehmarn
krummsteert_fehmarn
"Krummsteert" (plattyska för "krokig svans") ligger vid sydväst-spetsen av ön Fehmarn och får inte beträdas. Den ingår i naturskyddsområdet "Krummsteert - Sulsdorfer Wiek" som är cirka 300 hektar stort, omfattar delar av Östersjön och består av fyra olika ekosystem: en landtungehalvö - " Krummsteert", en lågvattenbukt runt saltmark med brackvattendammar och en invallad, tidigare havsbukt.