Service Fehmarn
Badvattenkvalitet

Resultaten är mycket bra på alla testade badplatser på Fehmarn. Även EU-badvattenrapporten anser att kusterna vid badorterna längs Nord- och Östersjön är renare än vad de varit på 20 år.
suedstrand_fehmarn1
suedstrand_fehmarn1
Badvattenkvaliteten i Schleswig-Holstein är generellt bra till mycket bra enligt EU:s mätningar.  De olika, aktuella mätresultaten från hälsovårdsmyndigheten hänger Turist-Service Fehmarn upp på DLRG-stationerna på öns stränder. Dessutom kan man se dem online här.

Om badvattenkvaliteten på Fehmarns stränder inte skulle motsvara riktvärdena kommer Turist-Service Fehmarn genast att vidta åtgärder. Under de gångna åren var alla prover godkända som togs av hälsovårdsmyndigheten.